Adó 1% felajánlása elektronikus úton

e-SZJA bevallás, a legegyszerűbb megoldás!

Az idén is lehetőség van arra, hogy rendelkezzen az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról. Ezt legkésőbb 2022. május 20-áig az szja-bevallástól függetlenül is megteheti.
Magánszemélyként az idén is dönthet úgy, hogy a megfizetett személyi jövedelemadójának 1%-át felajánlja egy regisztrált civil szervezetnek, további 1%-át pedig valamely technikai számmal rendelkező vallási közösségnek vagy a kiemelt költségvetési előirányzatnak.

Minden évben új felajánlást kell beadni!

Az szja 1+1%-os felajánlásáról – függetlenül attól, hogy a 2021-es személyijövedelemadó-bevallását hogyan nyújtja be – a bevallással együtt vagy akár attól elkülönülten is rendelkezhet.
Ha a magánszemély rendelkezik elektronikus tárhellyel, nyilatkozatát a legegyszerűbb módon, elektronikusan nyújthatja be:
– az e-SZJA webes felületen az online kitöltő segítségével vagy
– az ÁNYK keretprogram segítségével a bevallással együtt, annak
EGYSZA lapját kitöltve vagy attól elkülönítve a 20EGYSZA nyomtatvány
kitöltésével.

Papír alapon is be lehet adni!

Papíralapon postai úton vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, illetve meghatalmazott útján nyújthatja be:
– a személyijövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját
kitöltve,
– az e-SZJA felületen megtalálható kitöltő program segítségével elkészített,
majd kinyomtatott nyilatkozati lapon,
– a 21EGYSZA jelű nyomtatványon vagy annak adattartalmával egyező
nyilatkozati lapon

Meghatalmazott is intézheti a felajánlást!

Ha a nyilatkozatokat eseti meghatalmazott kívánja benyújtani, a meghatalmazottnak a nyilatkozathoz csatolnia kell a magánszemély által adott, a nyilatkozat benyújtására jogosító meghatalmazását.

A felajánlást 2022. május 20-ig lehet megtenni!

Fontos, hogy a 2022. május 20-ai határidő jogvesztő. Ez azt jelenti, hogy ha ezt követően rendelkezik befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról, a rendelkezése érvénytelen és késedelmét igazolási kérelemmel sem mentheti ki.
A civil kedvezményezettek és a kiemelt költségvetési előirányzat javára évenként kell nyilatkozni, mivel ezeket a felajánlásokat csak egy alkalommal, a rendelkezés évében veheti figyelembe a NAV.

Az adatkezelési hozzájárulás önkéntes!

Az szja 1+1%-ról rendelkező nyilatkozatán dönthet úgy, hogy nevét és elérhetőségét a megjelölt civil kedvezményezettel közölje a NAV. Az adatkezelési hozzájárulás és az adatok feltüntetése a rendelkező nyilatkozaton önkéntes, nem feltétele az érvényes rendelkezésnek.
 
 

Ha ön korábban beadta az SZJA bevallását és nem nyilatkozott az 1%-ról akkor ezt még megteheti itt: eSZJA

Adószámunk: 18238657-1-43

 

Köszönjük a támogatást!

Share this Page